• 25/10/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   Førskolegruppa

  For de barna som har sitt siste år i barnehagen har vi aktiviteter knyttet til skolestart to ganger i uka. Øktene vil være preget av lek og samtale der barna får muligheten til å bidra med sine tanker og ideer. Vårt fokus er at lek er læring og læring er lek. Vi bruker blant annet Språksprell, dette er et opplegg som vi mener gir barna gode forutsetninger til skolestart i forhold til språkutvikling. Her trenes oppmerksomhet for lyd, stavelsesdeling, lytte ut lyder, rim og regler. Disse språklekene er med på å forbedrede lese og skrivetrening.  Mye læring kommer også gjennom lek både inne og ute.

  Mattelek er også et område som vi kontinuerlig drar inn i vårt arbeid. Vi leker oss med blant annet: sortering, rekkefølgeord, plasseringsord, former og volum.

  Å gjøre barna klare til skolestart er ikke bare å forbedrede dem på lese- og skrive og regning, men også å gi barna gode erfaringer i forhold til: å hjelpe andre, å lytte, ta imot felles beskjeder, utføre arbeidsoppgaver på egenhånd, humor, kunne vente på tur, til selvstendighet i forhold til påkledning, og til å ta vare på tingene sine. I alle hverdagens situasjoner er vi bevisst på å støtte barns utvikling i forhold til sosial kompetanse (emapti, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse og lek)

  I vintersesongen får førskolebarna tillegg være med på skitur en gang i uka. Vårt fokus er skiglede og mestring. Vi tar med barna til lysløypa ved drivplassen, golfbanen/ våg og i skogen rett utenfor gjerdet vårt.

   

  For mer informasjon se planen som ligger som vedlegg.