• 14/02/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vår visjon:

  Sammen skaper vi trygghet, mestring og glede.

  Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert, og få den hjelp og støtte de har behov for.

  Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.

  Vi har ansvar for at alle barn uansett alder, kjønn, funksjonsnivå og bakgrunn får oppleve at de er betydningsfulle. Vi ser viktigheten av anerkjennende og støttende voksne, dette er med på å skape et inkluderende fellesskap.