Fjellknatten barnehage

Logg inn for å se alt innhold
 • 13/04/2016

  Årshjul for Fjellknatten barnehage 2016 / 2017:

  Dato:

  Merknad:

  1.august

  Oppstart nytt barnehageår

  15. og 16. august

  Planleggingsdag – bhg er stengt

  4. november

  Planleggingsdag – bhg er stengt

  f.o.m 24.desember t.o.m 1.januar

  Juleferie

  2. januar

  Planleggingsdag – bhg er stengt

  f.o.m 10. april t.o.m 17.april

  Påskeferie

  26.mai

  Planleggingsdag– bhg er stengt

  Stengt uke 28, 29 og 30.

  Sommerstengt

 • 11/03/2015

   

   

  Følg Fjellknatten barnehage på facebook

   

   

                                                                           

 • 08/09/2016

   

  Informasjon om hvordan vi jobber med tema i Fjellknatten barnehage:

  I Fjellknatten barnehage jobber vi med temaarbeid over en lengre periode. Vi opplever en spesiell glede og et større læringsutbytte når barna får mulighet til å fordype seg i et tema over tid. Samling, turer og andre tilrettelagte aktiviteter knyttes opp mot tema. Rammeplanens syv fagområder knyttes opp mot det aktuelle tema, dette er en bevissthet vi daglig har med oss i arbeid med barna. I vår barnehage har vi barn fra 1 til 5 år, vi er bevisst på at alle barn skal få lagt tilrette hverdagen sin ut i fra sine behov og forutsetninger. Vi har daglig gruppeinndeling fra 09.30 – 10.30 (når det ikke er tur), deretter en aldersinndelt samling fra ca 10.30. Dette fungerer veldig bra. Gjennom at vi blant annet organiserer mye av dagen i grupper opplever vi at vi klarer å legge til rette ut i fra hvert enkelt behov. 

  Høst 2016 har vi tema "Vennskap".  Vi vil i denne perioden blant annet bruke boken Hakkebakkeskogen. Se mer informasjon under planer og foreldreinformasjon.